Detektionstider / Påvisningstider

Nedenfor kan du se et estimat på hvor lang tid de forskellige stoffer kan spores på vores narkotests. Hvor lang tid et stof kan spores afhænger af i hvilke mængder stoffet er indtaget, men også hvilken cut-off- værdi narkotesten har.

Jo højere cut-off- værdi en narkotest har jo mere af stoffet skal testpersonen have i kroppen for at testen giver udslag for det pågældende stof.

Stof Navn
Urintest detektionstider
Spyttest detektionstider
MinimumMaximumMinimumMaximum
Amfetamin (AMP)2-7 timer2-4 dage1-2 timer1-2 dage
Barbiturater (BAR)4-6 timer2-3 dage
Benzodiazepiner (BZO)4-6 timer2-14 dage2-4 timerOp til 24 timer
Cannabis/Hash (THC)2 timer2-60* dageMindre end 1 timeOp 4-24** timer
Ecstasy (MDMA)2-4 timer2-4 dage1-2 timer1-2 dage
Kokain (COC)1-4 timer1-3 dageMindre end 1 time1-2 dage
Metadon (MTD)2-4 timer2-14 dage
Metamfetamin (MET)2-7 timer2-4 dage1-2 timer1-2 dage
Opitaer (OPI/MOR)2 timer2-4 dageMindre end 1 time1-2 dage
Oxycodone (OXY)2 timer2-4 dage
Buprenorphin (BUP)2 timer1-3 dage  
Tramadol (TRA)2 timer1-3 dage  
PCP (PCP)4-6 timer3-8 dage1-2 dage
Fentanyl (FEN)2 timer1-3 dage 
Ketamin (KET)2 timer1-3 dage 

* Sporadisk misbrugere af Cannabis / Hash har vist positive resultater i op til 10 dage og kroniske misbrugere kan teste positive i helt op til 60 dage i særlige tilfælde.

** Afhænger af om man er kronisk hash-ryger eller ej. Enkeltgangs indtag af Hash kan ikke spores længere end 4 timer.

Se vores narkotest her!