Manipulation

I takt med at det er blevet mere og mere udbredt at anvende narkotests, er der også langt flere tilfælde at snyd med disse narkotest.

Hvis vedkommende der skal testes har noget at skjule, vil personen ofte ty til de mulige midler, der findes for at sløre / manipulere med en narkotest, dette er ikke så stort et problem, hvis der benyttes spyttest. Ved benyttelse af en spyttest kan testpersonen være under observation under hele testsekvensen, det er svært ved en urinprøve.

Der findes et utal af produkter på nettet, som i mere eller mindre grad kan sløre en narkotest.De fleste af disse produkter stammer fra USA, hvor nakotikatestning har eksisteret i årtier. En urinprøve kan også sløres af simple midler som, sæbe, citronsyre, klorin. Prøven kan også fortyndes med vand så eventuelle spor af narkotika blir minimale og ikke vil give udslag på narkotesten.

Retningslinier ved narkotikatest (urintest):

Hvordan undgås manipulation med urinprøven?

Mærk om urinen har den rette temperatur (på Drug Screen cup er der temperaturmåler).

Brug Intect7, som er verdens mest effektive manipulationstest.

Vores narkotests kan også bestilles med indbygget manipulationstests. Vi anbefaler dog, at Intect7 benyttes da det vil gøre processen langt billigere.

Fremgangsmåde:

  1. Indsamling af urinprøve og benyt Intect7.
  2. Detekteres manipulation af urinprøven, er der ingen grund til at benytte narkotesten
  3. Foretag en ny prøve, og hvis resultat er negativt ifm. manipulationstesten benyt da en narkotest.

Denne fremgangsmåde vil kunne spare jer for mange penge over tid.

Bestil manipulationstest her->