Om Narkotests

Der er noget grundlæggende information som bør være på plads, før der skal arbejdes med narkotests.

Først skal man gøre sig klart, hvilke stoffer det er relevant at teste for. Dette afhænger meget af i hvilket øjemed narkotestene skal bruges. Er det f.eks. til brug inden for behandlingssektoren kan det være relevant, at teste for Metadon og buprenorphin/Subutex, det vil ikke være relevant på en skole eller en arbejdsplads.

Hvis I er i tvivl om hvilke stoffer, I skal teste for, er I meget velkomne til at skrive eller ringe til os, så kan vi rådgive og guide jer i den rigtige retning.

I Menuen til venstre kan information om ‘Detektionstider’ – altså hvor lang tid et stof kan spores i kroppen – findes. Samt ‘krydsreaktioner’ som fortæller hvilke præparater/medicin, de kan give postivt udslag på en narkotest.

I nogle tilfælde kan testpersonen prøve at snyde sig til et negativt resultat. Det kan bl.a. gøres ved at tilsætte sæbe, klorin, rengøringsmiddel, bagepulve, citronsyre m.v. Dette er primært ved urinprøver, da det kan være svært at holde 100 % opsyn. Se mere under ‘Manipulation‘.