Grænseværdier / Cut-off værdi

Alle narkotest har en grænseværdi eller en cuf-off-værdi. En cuf-off værdi er et udtryk for hvor stor en mængde, at det stof eller substans der testes for, som skal kunne spores, .

Har en person fx. en mængde af 49 ng/ml i kroppen, vil det resultere i et negativt udslag på en narkotest med en cut-off på 50 ng/ml.

Der kræves altså en større mængde end cut-off af et stof for, at en narkotest vil give udslag i et positivt resultat.

De fleste narkotest er opbygget med samme cut-off, der er derfor ikke den store forskel på om der vælges den ene eller anden narkotest i forhold til cut-off.

Nedenfor kan ses et skema med de cut-off som vores narkotest er udstyret med.

Cut-off-værdier for vores urintest.

Substanscut-off ng/ml
Amfetamin (AMP)1000
Hash, cannabis (THC)50
Kokain (COC)300
Opiater, (heroin, kodein, morfin) (MOR/OPI)300 el. 2000
Metamfetamin (MET)500 el. 1000
Benzodizepiner (BZO)300
Ecstasy (MDMA)500
Metadon (MTD)300
Buprenorphin (BUP)5
Tramadol (TRA)50
Barbiturat (BAR)300
Phencyclidin (PCP)25
Oxycodon (OXY)100

Cut-off-værdier for vores spyttest.

Substanscut-off ng/ml
Amfetamin (AMP)25 el. 50
Hash, canabis (THC)40 el. 75
Kokain (COC)20
Opiater, (heroin, kodein, morfin) (OPI)10 el. 40
Metamfetamin (MET)25 el. 50
Benzodizepiner (BZO)5 el. 50
Ecstasy (MDMA)25 el. 50