Fakta om alkohol

500.000 drikker over sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.
160.000 er afhængige af alkohol.
Ensbetydende med at enhver større arbejdsplads vil have medarbejdere med for stort et alkoholforbrug.

Alkoholforbrug = omkostninger for virksomheden.

  1. Øget fravær
  2. Manglende kvalitet
  3. Arbejdsulykker
  4. Dårligt image

For samfundet =

  1. Større sundhedsudgifter
  2. Trafikuheld
  3. Vold
  4. Omsorgssvigt
  5. Familieproblemer

En indsats på arbejdspladsen over for alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater:

63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen.

19 % gennemfører en alkoholbehandling, når fx skadestue eller sygehus har henvist til alkoholbehandlingen.