Typiske signaler på alkoholproblemer

§ En ånde, der lugter af alkohol. Ofte forsøges lugten skjult med pastiller.
§ Mange fejl og uheld, ofte behov for andres hjælp og støtte
§ Mindre stabilt fremmøde.
§ Med tiden hyppigere og længere fraværsperioder
§ Irritabilitet, sårbarhed og trods. Tendens til isolation
§ Mistænksomhed over for kolleger og ledere
§ Mange på jobbet er blevet godt trætte af alle de problemer, den pågældende skaber
§ Uheld også uden for jobbet (pga. alkohol)
§ Familieproblemer, ofte med skilsmisse til følge
§ Økonomiske problemer, forskud på løn
§ Overdreven omhu med udseendet (gælder mest for kvinder)
§ Sjusk med udseendet og hygiejnen (gælder mest for mænd).

Mange af disse tegn kan også have andre årsager end alkoholproblemer, fx stress og depression. Men bemærk signalerne, lyt til din intuition og spørg, hvis du er i tvivl.
For at understøtte din intuition kan det hjælpe at kende forskellen på moderat forbrug og storforbrug og de trin, der kan være på vej mod et skadeligt forbrug og afhængighed.

Kilde: Sundhedsstyrelsen